Menu Zavřeno

Pro firmy

 • Nábor pracovníků

 • Firemní kurzy a semináře na míru

 • Firemní akce a teambuildingy

 • Akademie pro zaměstnance (pro společnost jakékoliv velikosti)
  Správní zaměstnanci na správných židlích jsou to nejcennější “rodinné zlato” co každá společnost má. Navrhneme Vám a organizačně postavíme in-house Akademii zaměstnanců, ve které jsou zapojeni v roli lektorů jak interní zaměstnanci tak externí školitelé (záleží na tréninkových potřebách a vybraných tématech). Akademie má za cíl jak vzdělávání pracovníků ve vybraných oblastech  – tak výchovu interních talentů a klíčových zaměstnanců.
 • Kompetenční model (pro společnost jakékoliv velikosti)
  Kompetenční model chápeme zjednodušeně jako proces – jak a v čem lidi posunout, aby se dosáhlo jednoduše a efektivně cílů firmy. Na základě podrobné analýzy, náslechů ve firmě a pochopení cílů firmy připravíme řešení. Aplikací tohoto modelu můžete získat účinný nástroj pro výběr, rozvoj a hodnocení zaměstnanců, propojíte strategii firmy (cíle, vize a hodnoty firmy) se strategií vedení lidí a v neposlední řadě možnost spravedlivějšího a objektivnějšího hodnocení zaměstnanců.
 • Nastavení HR systémů (pro menší až střední společnosti)
  Rozrůstající se společnost, která dosáhne určitého počtu zaměstnanců, začne dříve či později potřebovat nastavit určitá firemní pravidla/systémy/postupy. “Ušijeme vám na míru”, dle potřeb vaší společnosti, procesy v následujících oblastech: Hodnoty společnosti, nábor, trénink, rozvoj zaměstnanců, interní komunikace.
 • HR audit (pro střední až velké společnosti)
  Tato aktivita je doporučena v případě, kdy společnost rychle vyroste nebo se chystá na nějakou větší změnu (nová vize a s tím spojená dlouhodobá strategie, fúze, nový investor atd.) tzn. v případě, kdy společnost potřebuje zdravou připravenost svých intencí (zdrojů/zaměstnanců). Platí, že každá větší změna ve společnosti musí být přijata a podpořena zaměstnanci, v opačném případě nebývá příliš velká šance na úspěch. HR audit odhalí atmosféru panující ve společnosti, stejně tak jako její slabiny i silné stránky. Jde o HR SWOT analýzu a zpracování vychází z přesného zadání. HR audit se doporučuje jako externí služba – externí konzultant vidí společnost nezaujatě a zaměstnanci se cítí více svobodně ve vyjádření svých názorů a pocitů.
 • Objektivní systém hodnocení (pro malé až středně velké společnosti)
  Po absolvování náslechových dnů, s cílem analýzy současného způsobu hodnocení zaměstnanců, pro Vás připravíme systematický nástroj pro objektivní hodnocení všech pozic ve firmě. Kromě spravedlivě nastavených podmínek hodnocení je hlavním výsledkem reálně zvýšená vnitřní motivace zaměstnanců, jednoduché rozdělování odměn a prémií, objektivní porovnání přínosu zaměstnanců. Zaměstnanci již neřeší, kolik kdo bere. Vědomě ovlivňují své odměny. Pro firmu je to přínos ve zvýšené efektivitě a odstranění častého důvodu konfliktů mezi zaměstnanci – z důvodu pocitu křivdy a nedostatečného ohodnocení.
 • Řešení konfliktů ve firmě (pro malé až velké společnosti)
  Na základě předběžné analýzy situace ve firmě připravujeme psychologicko- herní kurz, kde si všichni prožitkovou formou prožijí simulaci skutečných vztahů ve firmě a jejich řešení. Forma a obsah jsou určeny až po konkrétních výsledcích analýzy, která předchází kurzu a je obvykle založena na pohovorech s účastníky či na pracovníky vyplněných dotaznících. Analýza probíhá vždy podle dohody s vedením a dle možností firmy. Zaručujeme na pracovišti profesionální a diskrétní práci.
 • Individuální trénink na pozici v oblasti HR (pro malé a střední společnosti)
  Tato aktivita je doporučena v případě, že společnost nikdy před tím neměla HR oddělení, toto oddělení nově vzniká a je obsazeno vybranými interními zaměstnanci bez větších zkušeností v této oblasti.
 • Účast na Assessment/ Development centrech
  v rolích hodnotitele, facilitátora nebo trenéra hodnotitelů.
 • 360°ka – implementace, zadání, zpracování, interpretace