Menu Zavřeno

Firemní akce a teambuildingy

Firemní akce (firemní dny, dětské/rodinné dny) a večírky (vánoční, výroční) jsou již dnes téměř neodmyslitelnou součástí každé firemní kultury.
Je to nejen jedna z možností jak poděkovat svým zaměstnancům za dobré pracovní výsledky a klientům za jejich věrnost a případnou podporu, ale i způsob, jak vylepšit atmosféru ve firmě, stmelit kolektiv a vylepšit firemní komunikaci.

Dle Vašeho přání, požadavků a možností Vám rádi připravíme několik variant návrhů – jak programových, tak cenových. Vítěznou variantu pak za Vás následně kompletně zorganizujeme a připravíme.
Máme zkušenosti s pořádáním jak malých, tak středních a velkých akcí – od 25 do 200 osob. Připravíme pro Vás kulturní, adrenalinové, dobové, tématické nebo gurmánské zážitky, na které budou všichni účastníci rádi vzpomínat.

Akce jsme schopni zajistit včetně cateringu a ubytování účastníků v rámci celé České republiky. Nenecháme se jen tak zaskočit rozmary počasí, jsme na ně připraveni .

Teambuildingové aktivity mohou být zaměřeny na:
– identifikaci a zaujímání optimálních teamových rolí – učení se technikám teamové reflexe a teamové komunikace- podporu sebedůvěry
– zdokonalování se ve využívání technik tvůrčí týmové práce
– bližšímu a hlubšímu poznání členů týmu
– zkvalitní vzájemné komunikace uvnitř skupiny a upevnění sounáležitosti jednotlivců s týmem
– zvýšení pracovní výkonnosti týmu a loajality vůči firmě
– rozvinutí vůdčích schopností
– konstruktivní práce na silných i slabých stránkách týmu a jeho jednotlivých členů
– zvýšení stresové odolnosti a jednání v zátěžových situacích
– rozvoj schopností empatie do pozic spolupracovníků nebo obchodních partnerů
– relaxaci

Vám a Vaší firmě nabízíme výjimečný teambuildingový trénink založený na skupinových a individuálních improvizacích. Máme pro Vás k dispozici vlastní, velmi kvalitní, lektorský tým a materiálové zázemí.
Jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše otázky, o všem si na začátek nezávazně popovídat a připravit Vaší firmě teambuilding na míru.

Mám zájem o nezávaznou cenovou nabídku