Menu Zavřeno

Přehled terapeutek

Jana Mašková
Už téměř 22 let se věnuji práci s lidmi. Pomáhám jim si hledat svou vlastní cestu – tak, aby prožívali naplněný a spokojený život ve zdraví a životní rovnováze (a to pomocí kariérního poradenství, kurzů osobního rozvoje a terapiemi).

Po narození syna Kubíčka jsem se začala věnovat i práci s budoucími maminkami a rodiči, protože si čím dál tím více uvědomuji jak naše slova, činy a myšlení ovlivňují těhotenství a následně sebevědomí a sebehodnotu našich dětí – kvalitu jejich dospívání/života. Proto jsem i založila projekt www.jsemmaminkou.cz

KONTAKTY:
Tel: 724 380 555, e-mail: j.maskova@agenturasalvia.cz

,

Jindra Bartošová
jsem maminkou dvou dospívajících dětí. Jejich příchod do mého života vnesl nové impulsy pro práci na sobě, abych mohla být pevným základem jejich životů.
Díky dlouhodobému sebezkušenostnímu výcviku terapie a poradenství jsem mohla nejdříve poskládat své životní puzzle a poté začít pomáhat skládat ostatním.
Má velká kamarádka hudba mě poté ještě přivedla ke studiu muzikoterapie. Skrze hudbu můžeme nalézat odpovědi kolikrát rychleji a snáz, jelikož hudba proniká do hlubin našeho vědomí i nevědomí a může tak být velmi dobrým pomocníkem a přítelem na naší cestě.
Každá kostička, která zapadne do té naší skládačky, je krok k naší větší spokojenosti a tím pádem i krok ke šťastnějšímu životu našich dětí.

KONTAKTY:
E-mail: bartosova@jindra.care

.

Lenka Ecker
Ve své práci vycházím z interaktivního rámce, což pro mě znamená, že s každým klientem hledám přístup šitý jemu přímo na míru. Snažím se citlivě a s respektem vytvářet bezpečné místo pro hledání vlastní cesty. 
Absolvovala jsem dlouhodobý psychoterapeutický výcvik s integrativním zaměřením. V současnosti jsem frekventantkou výcviku ve Vztahové psychoterapii dětí a dospívajících pořádaného Institutem psychoterapie dětí a rodičů (IPDAR).

Své pracovní zkušenosti jsem sbírala nejprve v neziskové sféře, při práci s ohroženými dětmi a rodinami a  následně také při vedení terapeutických skupiny v dětských domovech. 
Aktuálně nabízím individuální terapii v soukromé praxi v českém a německém jazyce. Zabývám se především tématikou poruch příjmu potravy a rozvojovými tématy. Pracuji se stresem, úzkostmi i zvládáním krizí. Věnuji se také práci s dospívajícími a mám zkušenost i s prací skupinovou.
Jsem členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP) a pracuji pod odbornou supervizí.

KONTAKTY:
Tel: 606307708 e-mail: eckerlenkaterapie@gmail.com