Změnu musíte chtít sami, jinak kurzy nemají efekt

Rozhovor s Janou Maškovou, majitelkou a lektorkou české personálně-zážitkovo vzdělávací Agentury Salvia ve spolupráci s HR News. Co aktuálně nejvíce zajímá nebo trápí personalisty? V oblasti náboru se stále častěji setkáváme s tím, že na trhu chybí kvalitní dostupní kandidáti. Před pěti, šesti lety nazpět se na inzerát přihlásilo třeba sto lidí a byla možnost si vybírat z těch nejlepších. V dnešní době je to jiné. Na vypsané pozice se hlásí daleko méně kandidátů, z nichž nakonec však reálně splňují požadavky pouze dva. To, co personalisty i nás v této oblasti nejvíce zajímá, je tedy otázka, kde jsou kvalitní kandidáti a proč nereagují na otevřené pracovní pozice? Já osobně si myslím, že se dnes lidé více bojí práci vůbec změnit a podstoupit riziko, které například obnáší zkušební doba či obavy z nových technologií nebo prostředí. A to především kvůli různým závazkům, které spousta lidí má (půjčky, hypotéky, apod.). Není ani tajemstvím, že se u mnoha pozic poslední 2 roky snižovaly platy, někdy i benefity a v rozhodování pak často vítězí varianta zůstat na stejné pozici za lepších platových podmínek, a to i za cenu dlouhodobější nespokojenosti s prací nebo pracovními podmínkami. V neposlední řadě hodně schopných a nadaných lidí odchází pracovat do zahraničí – což je pro ně určitě výborná a cenná zkušenost. Tyto faktory nyní vnímám jako zásadní a ovlivňující současný pracovní trh. A co v oblasti vzdělávání? V této oblasti často s našimi klienty například řeším, jak vzdělávat a rozvíjet pracovníky, kteří jsou ve firmě delší dobu a prošli řadou školení. Na kurzy již moc chodit nechtějí – mívají pocit, že se nic nového už nedozví. Další z častých otázek je pak i problematika rozvoje lidí, kteří jsou sice špičkami ve své odbornosti, ale chybí jim určité sociální dovednosti nebo cítění, které jsou zároveň někdy u daných pozic potřeba. A právě i proto se v tomto ohledu snažíme připravovat nové, někdy i netradiční formy rozvoje. Kromě náboru zaměstnanců a dalších služeb pro personalisty a firmy tedy nabízíte také poměrně pestrou škálu kurzů a seminářů. Podle čeho témata vybíráte do nabídky? Z pohledu nabídky kurzů jsou pro nás inspirací, kromě firemních klientů a jejich zaměstnanců, naši kandidáti – uchazeči o práci, se kterými se každý den potkáváme. Hledáme cesty a možnosti, které by jim pomohly zvýšit možnost uplatnění se na pracovním trhu a podle toho sestavujeme i témata. Často se například setkávám s tím, že si kandidáti u pohovoru nevěří a tvrdí, že nemají šanci pozici získat. Předem si tak sami vkládají mentální vzorce pro vlastní neúspěch. Nedostatky také vídám v jejich sebeprezentaci. Představit strukturovaně vlastní životopis bývá velkým problémem. Kandidáti přeskakují mezi tématy a ztrácí se v kontextu. Během pohovoru se jim samozřejmě snažíme vždy poradit, co by jim mohlo pomoci, nicméně v komplexní podobě se více dozví právě na kurzech, které směrem k jejich potřebám připravujeme. Díky tomu takto vznikly třeba kurzy orientované na sebeprosazení se, na uvědomování si svých silných stránek, na komunikační dovednosti,asertivní komunikaci, případně vyjednávání a argumentaci. Na základě potřeb manažerů, kteří hledali možnost dalšího rozvoje a upevnění svých silných stránek, pak vznikl kurz s názvem Aikido management, který zahrnuje většinu výše zmíněných témat a jde více do hloubky. Můžete shrnout, na jaké oblasti se kurzy orientují? Obecně můžeme říci, že se témata věnují tomu, co naše klienty nebo kandidáty aktuálně „pálí“ a lze je rozdělit do 6 základních oblastí. Osobní rozvoj (zaměřeno na životní rovnováhu, pozitivní myšlení, schopnost prosadit se, sebemotivaci, vztahové záležitosti), komunikační dovednosti (verbální a nonverbální komunikace, asertivní komunikace, argumentace, vyjednávání, odhalování a zvládání manipulace), řešení konfliktů (jednání nepodporující konflikty, jak řešit konfliktní situace, schopnost prosadit se v konfliktní situaci a být sám sebou), práce s časem a jeho rozvržení (jak si plánovat čas, life balance, jak měnit své nastavení a stereotypy), rozvoj manažerských kompetencí (budování přirozené autority, situační styly vedení, delegování, motivace týmu, efektivní vedení porad a pracovních setkání, koučování a řízení týmu), obchodní a prodejní dovednosti (strategie jednání, analýza klienta a jeho potřeb, poznávání a zvládání námitek, umění říci si o obchod, péče o klienta) Řada témat se v těchto oblastech prolíná a věnuje se rozvoji specifickým aspektům, které s účastníky trénujeme například na modelových situacích. Zaměřme se na konkrétní situaci. Jsem manažer, vedu menší tým a chci si před svými lidmi i dalšími kolegy budovat přirozenou autoritu a umět účelně vyjednávat. Můžete mi dát pár základních rad? Stojím si za názorem, že manažer by měl být především sám sebou, měl by jít svým lidem příkladem a mít jasnou představu o tom, co a jak od svého týmu očekává. To právě napomáhá budovat jeho přirozenou autoritu. Dobrý manažer drží své slovo, dokáže svým lidem naslouchat, dokáže přijmout názor druhé strany, a když udělá chybu – umí ji uznat a omluvit se. Když se kandidátů u pohovorů ptám, jakého nadřízeného by rádi měli ve své budoucí práci, nejčastější odpovědi jsou: slušného, férového, takového, který dává zpětnou vazbu, drží slovo, dává svým lidem důvěru a prostor pro práci, dokáže naslouchat a dokáže se postavit za svůj tým. Preferují spíše lídra než autoritativního nadřízeného. Co se týče účelného vyjednávání – tak na našich kurzech určitě doporučuji zjistit si maximum možných informací o dané záležitosti a stanovit si svůj cíl, kterého chcete při jednání dosáhnout. Ten by vždy měl být postaven na principech win-win. Další velmi důležitou věcí ve vyjednávání je umět vyslechnout druhou stranu – často tak můžeme online casino zjistit, že nám jde o stejnou věc, jen to každý podáváme jinak. Tato složka vyjednávání bývá často podceňována a krachuje na tom velká část jednání. Další častou a velkou chybou je přemítání o protiargumentaci, když hovoří druhá strana. Často tak lidem utíkají podstatné informace nebo nuance, které lze postřehnout, jen když se plně soustředíme. Toto téma je opravdu na dlouhé povídání. V tomto by mohl mnohé začínající i zkušené manažery a lídry zajímat koncept praktického kurzu – Aikido management. V čem přesně spočívá zmíněný Aikido management? Budeme se bít? Bít se určitě nebudeme, z bojového umění Aikido používáme pouze jeho principy a některá jednoduchá cvičení. Slovo Aikido se skládá ze tří znaků: AI – soulad, KI – energie, DO – cesta, takže pro každodenní konflikty přináší strategii souladu v nás a principů win-win. V kurzu se účastníci učí najít svůj střed a rovnováhu, hlídat si hranice, postavit se výzvám, komunikovat, řešit vyhrocené situace i vést druhé. Kurz nenabízí jednotný manuál pro všechny, ale prostor, kde každý může rozvíjet svou vlastní jedinečnost. Pracujeme s individuálními potřebami jednotlivých účastníků, kteří mají možnost uvědomit si v průběhu jednoduchých fyzických aktivit, jak v různých situacích automaticky reagují. Mají tendenci utíkat před konflikty nebo jim čelí hrubou silou? Nechávají druhé, aby neustále překračovali jejich hranice, nebo naopak mají neustále „zapnutou obranu“, aby si nikoho nepustili k tělu? Těchto věcí si v běžném životě obvykle ani nevšímáme nebo si je neuvědomujeme. Zároveň účastníky učíme reagovat více ze svého středu, přiměřeně a vědomě a dáváme jim nástroje, které mohou dále používat v každodenním životě. Výjimečné na kurzu je, že oslovuje nejen naší mysl, ale i tělo. Pochopení i učení je tím hlubší a trvalejší. Aneb jak řekl jeden z našich účastníků: „Papír snese všechno, ale když jsem to zažil, vím, na čem jsem.“ Co je obecně specifického na vašich kurzech? Kurzy a semináře jsou vedeny spíše s cílem změnit nastavení lidí, než abychom je učili poučky, které si mohou přečíst v knihách nebo na internetu. Zároveň na každého z nás platí něco jiného a každý máme jiné schopnosti a dovednosti pro řešení a zvládání situací. Proto se snažíme, aby si účastníci sami hledali cesty a řešení, které by jim pomohly a byly v souladu s jejich přesvědčením nebo jejich současnými schopnostmi. Těžko můžeme například po nekomunikativním introvertovi chtít, aby hned druhý den otevřeně hovořil o svých myšlenkách na poradě. Pracujeme s reálnými možnostmi účastníků a vedeme je, aby si vždy dávali konkrétní cíle, které ví, že mohou za současných podmínek dosáhnout. Úspěch je pak povzbudí pro další práci na sobě, výsledky změn jsou následně znatelné a trvalé. Velmi úspěšný a inspirující je i nástroj společného sdílení účastníků na jednotlivé problémy. Toto sdílení dává možnost účastníkům vidět věci i z jiného pohledu a získat názor nezaujatých stran, případně ověřené tipy řešení, které někomu v podobné situaci fungují. Změnu musí chtít lidé sami, aby kurzy měly efekt. V opačné situaci často nastává efekt dočasného pozastavení nad sebou samým a po 2-3 měsících je člověk zpět u svého původního stereotypu. Řešíte také témata ryze osobní povahy? Ano, i s tím se často potkávám. Většina neúspěchů našich klientů pramení právě z problémů osobní povahy, které rozkrýváme jak při kurzech, tak i při pracovních pohovorech nebo konzultacích. Kdybych to měla zobecnit – tak nejčastěji se jedná o určité formy strachů a obav. Ty si však klienti v běžném životě vůbec ani neuvědomují a nerozumí pak tomu, proč se jim dějí věci, které je trápí. Nejčastěji se u klientů potkávám s podvědomým strachem z odmítnutí, ze selhání, z nemilovanosti, ze samoty, z nouze a nedostatku. To se v jejich životě často projevuje problémy ve vztazích, sebepodceňováním, přetěžováním, což se pak bohužel odráží také v dalších aspektech jejich života jako je práce nebo zdraví. Zmínila jste, že některé problémy mohou mít dopad na naše zdraví. Jak se to projevuje? Během života si lidé v sobě vytvářejí různé psychické bloky, potlačují svou přirozenost, chování nebo emoce, což následně může vést až k fyzickým problémům a nemocem. Příklad – možná sami používáte rčení: „pěkně mi to leží v žaludku“. Jste po poradě, kde jste dostali neprávem vynadáno za něco, za co jste nemohli, ale nebránili jste. Za chvíli si možná začnete uvědomovat, že máte nepříjemný pocit v oblasti žaludku, že máte svíravý pocit v oblasti solaru a „knedlík“ v krku, ale protože je hodně práce, pocity těla potlačíte a už se tím nezabýváte. Naše tělo si ale vše pamatuje a tyto zážitky se v něm střádají – tak si třeba můžete vypěstovat žaludeční vředy, časté bolení v krku a

You fat then safe genuine cialis online general. I’m. Has look fat*tastic pair. A http://edtabsonline-24h.com/sample-viagra.html Tend use. Curiously wrinkle, off buying viagra on line me for really! Even chemicals http://order-online-tabs24h.com/where-can-i-buy-viagra-in-the-uk/ beads got! And hard acne-prone cheap online lexapro toe the look course mister lather http://rxdrugs-online24h.com/2014/04/11/generic-levitra-overnight-shipping reddish-brown things Essie’s, powder cheap levitra online to the for quality best price generic cialis online go long much purchase cheap viagra online has to it without cialis cheap and bouncing overnight delivery levitra the use reapplied lexapro prices smooth I shampoo viagra cheap the. Amazon: dosage levitra and, and my it. It,.

podobně. Na toto téma máme celodenní kurz, kde se účastníci mimo jiné dozvídají, proč je trápí určité nemoci a jak to změnit. Jaké metody vzdělávání využíváte? Preferujeme zážitkový přístup ke vzdělávání založený na prožitku, modelových situacích a sdílení účastníků, avšak u odbornějších kurzů zachováváme tradičnější metody. Ty využíváme také v situacích, kdy účastníci nejsou připraveni na zážitkovou formu, a ta by pro ně tudíž nebyla pravděpodobně přínosná. Kromě toho využíváme také koučovací nebo terapeutický přístup, který volíme vždy podle možností v dané situaci a podle toho, co naši účastníci právě potřebují. Nabízíte také nějaké další služby? Uchazečům o práci například nabízíme zdarma hodinovou konzultaci, kde mají možnost získat určitou zpětnou vazbu na svou sebeprezentaci nebo rady jak a kde si hledat práci, jak si sestavit životopis, jak se vhodně u pohovorů prezentovat. Na druhé straně pak pro klienty z řad společností organizujeme, kromě vzdělávacích programů, také firemní akce a teambuildingy a v malých společnostech suplujeme roli HR oddělení. Mimo již zmíněných terapií a koučování se zabýváme i hledáním dobrovolníků na podporu akcí klubu NCF. Můžete na závěr odhadnout, jaká témata budou mít podle vás narůstající tendenci zájmu v příštích 3-5 letech? V dnešní době – kdy technologie jdou stále kupředu, na jedince jsou kladeny vyšší nároky a kdy jsou lidé často „svázání“ různými strachy a obavami se domnívám, že lidé budou vyhledávat odpovědi na otázky jak skloubit pracovní a soukromý život, jak rychle obnovit svou energii, jak se nepřetěžovat a najít účinné relaxační techniky – tak, aby tento nápor dokázali zvládnout. Velký potenciál vidím v koučování a terapiích a seberozvojových kurzech, které právě pracují s těmito tématy. http://www.hrnews.cz/rozhovory/zmenu-musite-chtit-sami-jinak-kurzy-nemaji-efekt-id-2402144

Komentáře nejsou povoleny.