Relaxační podvečer, téma: propojení ženské a mužské stránky v nás

Relaxační podvečer, téma: propojení ženské a mužské stránky v nás

Datum konání
23.04.2019-17:30 - 23.04.2019-20:00

Pravá strana našeho těla představuje mužskou stránku v nás. Má vliv na naše prosazení a projevení se, na logické myšlení, osobní síle a životní aktivitě.
Levá strana našeho těla představuje ženskou stránku. Ovlivňuje citlivost, intuici, schopnost přijímat, životní pasivitu.
Smyslem našeho setkání je naučit se vnímat a prociťovat každý okamžik našeho života, naučit se jej prožívat a případně i sdílet. Propojíme rozum s intuicí, levou a pravou hemisféru, mužskou a ženskou stránku v nás.

Pokud není mužská a ženská stránka v rovnováze – můžete mít ve svém životě problémy se sebevyjádřením, můžete žít podle omezujících “zásad společnosti”, může být potlačena vaše radost ze života, můžete prožívat velké výkyvy mezi aktivitou a pasivitou v různých životních situacích.

Během našeho setkání se pokusíme zjistit a uvědomit si, kdy potlačujeme svou životní energii a radost, kdy se uchylujeme do nerovnováhy. Posílíme spojení mezi logikou a intuicí (mezi pravou a levou hemisférou) – pak dokážeme snáze chápat a vyjadřovat svoje vjemy. Uvědomíme si, že řád a pořádek má sloužit k našemu klidu a pohodě – ne nás omezovat!

Setkávání proběhne v menší skupince, v naprosto důvěrném a bezpečném prostředí pro Vás. Aneb jak říká Mayské proroctví:
“Na konci času zjistíme, že jsme to my sami – ti, na které jsme tak dlouho čekali..”

Lektorka: Jana Mašková

Místo:Agentura Salvia, s.r.o., Sokolovská 126/40, Praha 8 – Karlín

Cena: 600,- Kč

Registrace

Rezervace v tomto datumu již nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.