Efektivní nábor, jak využít svou intuici a pocity při práci s lidmi

Efektivní nábor, jak využít svou intuici a pocity při práci s lidmi

Datum konání
9.12.2019-08:00 - 9.12.2019-16:00

Kurz / workshop určený všem, které zajímá tématika personalistiky a těm, kteří ji chtějí lépe porozumět a dozvědět se něco o nových trendech v této oblasti.
Zároveň se v rámci kurzu se budeme věnovat i tomu, jak můžeme využít svou intuici a pocity při práci s lidmi – neboť právě toto jsou velké zdroje informací, které se zatím ne moc často využívají.

Probíraná témata:
Tvorba profilů pozic, cílení na skupiny, které chceme oslovit
Možné kanály náboru (zdarma, hrazené – web, sociální sítě, tisk), headhunting
Specifika regionů
Selekce CV (jak vyselektovat vhodné kandidáty, nesrovnalosti v CV..)
Metody náboru pro jednotlivé typy pozic, telefonický nábor
Cíleně a efektivně vedené pohovory – dle typu obsazované pozice
Vhodné a nevhodné pohovorové otázky, informace, které nelze od uchazečů požadovat, nejčastější otázky uchazečů
Zpětná vazba kandidátům
Dávání pracovních nabídek
Základy nonverbální komunikace, odhalování a zvládání manipulace
Zvládání stresových/konfliktních situací…nejen při pohovorech
Jak nás ovlivňuje energie druhých
Co nám mohou říci naše intuice a pocity – jak to využít v praxi
Modelové situace, nácvik pohovorů

Lektor: Jana Mašková
Jsem průvodcem v osobním rozvoji i kariéře, lektorka a terapeutka.
Už téměř 20 let se věnuji práci s lidmi. Pomáhám lidem si hledat svou vlastní cestu – tak, aby prožívali naplněný a spokojený život ve zdraví a životní rovnováze (a to pomocí kariérního poradenství, kurzy osobního rozvoje, koučováním a terapiemi).

Místo:Agentura Salvia, s.r.o., Sokolovská 126/40, Praha 8 – Karlín

Cena: 4.000,- vč. DPH

Registrace

Rezervace v tomto datumu již nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.