Efektivní nábor, jak využít svou intuici a pocity při práci s lidmi

Efektivní nábor, jak využít svou intuici a pocity při práci s lidmi

Datum konání
2.07.2018-08:00 - 2.07.2018-16:00

Kurz / workshop určený všem, které zajímá tématika personalistiky a těm, kteří ji chtějí lépe porozumět a dozvědět se něco o nových trendech v této oblasti.
Zároveň se v rámci kurzu se budeme věnovat i tomu, jak můžeme využít svou intuici a pocity při práci s lidmi – neboť právě toto jsou velké zdroje informací, které se zatím ne moc často využívají.

Probíraná témata:
Tvorba profilů pozic, cílení na skupiny, které chceme oslovit
Možné kanály náboru (zdarma, hrazené – web, sociální sítě, tisk), headhunting
Specifika regionů
Selekce CV (jak vyselektovat vhodné kandidáty, nesrovnalosti v CV..)
Metody náboru pro jednotlivé typy pozic, telefonický nábor
Cíleně a efektivně vedené pohovory – dle typu obsazované pozice
Vhodné a nevhodné pohovorové otázky, informace, které nelze od uchazečů požadovat, nejčastější otázky uchazečů
Zpětná vazba kandidátům
Dávání pracovních nabídek
Základy nonverbální komunikace, odhalování a zvládání manipulace
Zvládání stresových/konfliktních situací…nejen při pohovorech
Jak nás ovlivňuje energie druhých
Co nám mohou říci naše intuice a pocity – jak to využít v praxi
Modelové situace, nácvik pohovorů

Lektor: Jana Mašková
http://www.katalog-profesionalu.cz/katalog-dodavatelu-do-hr/jana-maskova-id-2398555

POZOR!
Pro klienty evidované na Úřadu práce, maminkám na mateřské/rodičovské dovolené, studentům nebo osobám se zdravotním postižením nabízíme kurz za speciální cenu 1.500,- Kč!

Místo:Agentura Salvia, s.r.o., Sokolovská 126/40, Praha 8 – Karlín

Cena: 3.800,-

Registrace

Rezervace v tomto datumu již nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.