Moudré tělo, otevřená mysl (víkendový seminář)

Moudré tělo, otevřená mysl (víkendový seminář)

Datum konání
21.10.2017-09:30 - 22.10.2017-17:30

Soulad mezi tělem a myslí přináší efektivní využití naší mentální, emoční a fyzickékapacity. Když je naše myšlení, cítění a konání v souladu, vzniká synergický efekt, který mnohonásobně převyšuje kapacitu pouhého intelektu. Dostáváme se tím do stavu, který se často označuje jako „napojení“ nebo „proud“ („flow“). Když jsme v této rovnováze, jsme efektivní, jsme v pravém čase na pravém místě a na situace reagujeme přiměřeně a s elegancí. Není to zázrak pro vyvolené, ale kvalita, kterou můžeme trénovat a rozvíjet. Tento seminář vám přinese lepší pochopení vztahů mezi myslí, srdcem a tělem a také nabízí praktické postupy, díky kterým můžete využívat váš plný potenciál.

Praktické přínosy semináře:

  • Porozumění základním složkám vaší osobnosti – myšlení, emocem a tělu – a jejich spolupráci.
  • Schopnost udržovat pohodu ve vašem vnitřním i vnějším pracovním prostoru (mentální, emoční i fyzická hygiena).
  • Větší vyrovnanost, rozhodnost, jednoznačnost, jasnost projevu…
  • Posílení přirozené autority, tedy schopnosti být sebou samým a zároveň se účastnit okolitého dění.
  • Schopnost spojit se a být v souladu se sebou samým, s tím co je kolem nás i s tím, co nás přesahuje.

Časy: Víkend 21. – 22. října 2017 (sobota 9:30-17:30, neděle 9:30-16:30)
Co s sebou: pohodlné oblečení a přezůvky

O cyklu večerů a seminářů

Cyklus Tělo, mysl & život přináší jednoduché techniky pro práci s tělem, emocemi a myslí – prakticky a pro každodenní život. Večery a semináře nabízejí zážitek života v těle i porozumění pro rozum. Různá témata mají jeden záměr: znát lépe sebe samého a tím zlepšit svůj osobní nebo pracovní život.

Během večerů a seminářů Tělo, mysl & život budeme používat jednoduchá fyzická a dechová cvičení, komunikační hry, práci s emocemi i mentální techniky. Cílem této celostní kombinace je soulad mezi tělem, srdcem a myslí a tím větší fyzická i duševní pohoda. Ze seminářů si také odneseme praktické techniky, které můžeme použít v každodenním životě.

Když tyto techniky budete používat, může se stát, že budete více soustředění a zároveň uvolněnější, že budete lépe zvládat emoční i mentální tlaky, které život přináší, budete mít potěšení z toho co děláte a také více energie. Že budete život prožívat radostněji.

Tyto nástroje a techniky mají původ v bojových uměních aikido, tchai-ti nebo systema, v terapeutických přístupech jako je shiatsu nebo čínská medicína a opírají se také o západní fyziologii a psychologii.

Stručně a jednoduše:

  • Cíl večerů a seminářů: rovnováha těla a mysli pro lepší život
  • Jak: pohybem, zážitkem, prakticky, hravě
  • Nástroje: jednoduchá (a nenáročná) fyzická, dechová a komunikační cvičení, která umožní rozvíjet naše vnitřní kvality
  • Kdo: malá skupinka (6-16 lidí), kteří na sobě chtějí pracovat neobvyklým způsobem

Místo:Prostor 8, Šmilovského 1437/8, Praha

Cena: 2.900,- Kč

Registrace

Rezervace v tomto datumu již nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.