Vyjednávání a argumentace

Vyjednávání a argumentace

Datum konání
30.10.2017-08:00 - 30.10.2017-16:00

Vyjednávání probíhá všude kolem nás. Ať jsou to běžné životní situace nebo důležitá pracovní jednání.
“Miláčku, kdy má přijet na víkend moje maminka?”
“Který CRM systém pro naši společnost vybereme?”
“Uzavřeme tedy obchod? Můžeme podepsat smlouvu?”

“Já chci jít dnes do divadla!” …”Já ne, chci spíš do kina”
A vždy, když vyjednáváme, chceme slyšet od naší protistrany „ANO“ – nemělo by to však být na úkor ostatních stran. Cílem vyjednávání by mělo být win-win řešení, kdy všechny strany budou spokojené – jinak můžeme u druhé strany ztratit důvěru a zájem s námi dále spolupracovat/obchodovat..apod.  Nicméně není to náhodná spontánní konverzace. Pokud chcete zvýšit šanci na úspěch, je potřeba se správně připravit. Taktiky, techniky a fáze vyjednávání je dobré mít předem připravené – pokud je to možné.

Probíraná témata:
•situace před vyjednáváním
•fáze vyjednávání
•načasování vyjednávání
•silné a slabé stránky při vyjednávání
•naslouchání a zjišťování potřeb/motivů druhé strany
•strategie vyjednávání – přizpůsobení vyjednávací strategie situaci
•překonávání námitek x argumentace
•stanovení společného cíle
•odhalování a zvládání manipulace
•jak účinně a včas uzavřít vyjednávání
•tipy pro vyjednávání z praxe
•praktický nácvik

Lektor: Jana Mašková
http://www.katalog-profesionalu.cz/katalog-dodavatelu-do-hr/jana-maskova-id-2398555

Maminky na mateřské / rodičovské dovolené, nezaměstnaní nebo studenti mají kurz za zvýhodněnou cenu 1.500,- Kč.

Místo:Agentura Salvia, s.r.o., Sokolovská 126/40, Praha 8

Cena: 3.800,- Kč, vč. DPH

Registrace

Rezervace v tomto datumu již nejsou povoleny.

Komentáře nejsou povoleny.