Příprava na výstavy a veletrhy

Skvěle připravená prezentace firemních produktů či služeb je pro firmu jedním ze základních kroků na cestě k úspěchu. K tomuto účelu se pořádají výstavy a veletrhy, kde má firma prostor pro oslovení případných odběratelů. Tento krok však není radno podcenit a zanedbat, jelikož mnohokrát rozhodne přehlédnutá maličkost a nové kontrakty se nesepíšou, plánovaní klienti se nedostaví.220-802

Abychom dopomohli ke zvýšení Vašich šancí na takto cílených akcích, připravili jsme pro Vás speciálně sestavený balíček kurzů a školení.

Nabízíme Vám ucelený komplet nejdůležitějších témat, která zásadně ovlivňují Vaši úspěšnost v podnikání i životě. A to vše formou prožitkových aktivit, her, psychologických testů a rozborů s ohledem na Vaši konkrétní praxi a obor působení. Žádné hodnocení Vašich dosavadních znalostí – naopak vycházíme přímo ze života a z reálných skutečností – tedy z toho, čím se každý den zabýváte! Nabízíme Vám kompletní proškolení Vašich pracovníků tak, aby byli co nejlépe připraveni prezentovat Vaši společnost a produkty, a to jak po profesní tak po lidské stránce.

Základní balíček, který Vám nabízíme, je pouze orientační. Jsme si vědomi individuality každého z našich zákazníků a rádi Vám proto připravíme jednotlivé kurzy a jejich rozsah šité Vaší firmě a Vašim potřebám přímo na míru. Naše školení Vám můžeme nabídnout v časech i prostorách, které si klient sám určí – případně jsme Vám schopni navrhnout několik alternativ.
640-554


Nabídkový balíček
může obsahovat tato školení a tématické okruhy:
- pravidla výstav a veletrhů
- formy prezentace, jak se správně prezentovat
- pozitivní myšlení
- prevence a zvládání stresových situací
- sebemotivace
- etiketa a základy multikulturních rozdílností
- prezentační dovednosti a rétorika
- obchodních strategií, obchodní dovednosti
- argumentace a asertivita, odhalení manipulace
- řešení konfliktů
- orientace na výsledek
- udržování obchodních kontaktů
- konverzační hodiny v cizích jazycích


Dále nabízíme :

- školení pro rozvoj a schopností a dovedností TOP managementu
- firemní vzdělávání (osobní rozvoj,obchodní dovednosti a další školení určená pro všechny typy pracovníků) koučink
- teambuildingové aktivity s psychologem
- pořádání firemních akcí
- personální nábor
- jazykové kurzy

Komentáře nejsou povoleny.