Firemní vzdělávání

Stále větší množství firem a organizací si uvědomuje potřebu skutečně efektivního vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců. Výhodou firemních kurzů je zacílení se na řešení skutečných specifických problémů jednotlivých společností, budování společných zážitků a vytváření firemní kultury.

Naší vizí je pomáhat v rozvoji potenciálu firem, týmů a zaměstnanců (od výkonných pracovníků až po top management), a tím zvyšovat efektivitu a produktivitu v jejich činnosti.

Naše flexibilní zakázkové kurzy a semináře realizujeme pro jednotlivé firmy jak se říká „šité na míru“. Před vlastním kurzem provádíme průzkum aktuálních potřeb klienta a díky našemu odbornému týmu lektorů je každé školení originální a cíleně zaměřené na aktuální témata firmy. Nabízíme vždy možnost realizace jak jednoho kurzu, tak celého systému vzdělávání zaměstnanců Vaší společnosti. Organizujeme firemní kurzy a školení po celé České republice, ale také v zahraničí.

Naše  kurzy  a  školení   jsou  pojaté  netradiční  formou – interaktivně  a výcvikově,  tzv. “rozvoj  zážitkem“. Pomocí  modelových situací,  her, případových   studií,  video – tréninkem   zprostředkujeme   účastníkům  praktickou  zkušenost, kterou   upevníme zpětnou  vazbou  a  podložíme teoretickými  základy. Všechny tyto metody  umožňují prohlubovat sebepoznání, jehož rozvoj  je základem vzdělávání.

Pro Vaši představu uvádíme některé oblasti, na které se v našich kurzech můžete zaměřit:

Osobní rozvoj
- základy meditací
- zlepšování koncentrace, paměti a tvořivosti
- životní rovnováha a pozitivní myšlení
- zvládání stresových situací a umění jim předcházet
- komunikační dovednosti
- asertivita
- práce s časem a jeho rozvržení
- kurzy efektivního řešení vztahových záležitostí
- sebemotivace a jak „nevyhořet“
- etiketa pracovní i v soukromí
- selfselling – umění prodat sám sebe


Rozvoj manažerských kompetencí

- budování přirozené autority
- komunikační dovednosti
- emoční inteligence
- situační styly vedení
- delegování práce a zpětná vazba
- motivace týmu i jednotlivců a jejich hodnocení
- týmová spolupráce
- zvládání konfliktů v týmu
- efektivní vedení porad a pracovních setkání
- základy projektového řízení
- koučování a řízení týmu


Rozvoj obchodníků a pracovníků klientských oddělení

- strategie obchodních jednání
- prodejní dovednosti, obchodní vyjednávání a psychologie prodeje
- řešení stížností a reklamací
- rozvíjení vztahů se zákazníkem
- komunikace a komunikační dovednosti
- prezentační dovednosti
- rétorika
- zvládání konfliktních situací
- krizová komunikace
- profesionální písemná a telefonická komunikace

Komentáře nejsou povoleny.