Teambuildingy


Připravíme Vám zážitky naplněný teambuilding plný zábavy, her, týmové spolupráce, dobrého jídla a pití. Zároveň Vám však nabízíme uspořádání Teambuildingu Nové Generace – kdy Vám kromě výše uvedeného nabízíme navíc služby našich specialistů v oblasti psychologie, kteří Vašemu týmu přinesou odborné analýzy, návrhy na vylepšení nedostatků, konzultace a případně i budoucí práci s jednotlivci či s celým týmem.
“TÝM JE VÍC NEŽ JEN POUHÁ SKUPINA”

NA TEAMBUILDING S NÁMI NEZAPOMENETE! Záleží pouze na Vás, které zaměření a formu si vyberete!

Pokud již máte to štěstí a pod Vámi stojí skvělý tým, můžeme se zaměřit pouze na zábavu bez větších rozborů a hodnocení. V případě, že si však nejste až tak úplně jistí, že je vše v naprostém pořádku, vymyslíme společně strategii a stanovíme cíle plánované akce. V tu chvíli je nedílnou součástí teambuildingu i psycholog, případně jiný odborník, který bude celou akci sledovat, bude s Vámi průběžně konzultovat jednotlivé problémy a spolu se zpětnou vazbou po ukončení aktivity navrhne i postup pro zlepšení konkrétních nedostatků.

Už se těšíme! :-)

Naše návrhy na aktivní, dobrodružné teambuildingy naleznete zde.


Teambuildingové aktivity mohou být zaměřeny na:

- identifikaci a zaujímání optimálních teamových rolí
- učení se technikám teamové reflexe a teamové komunikace
- podporu sebedůvěry
- zdokonalování se ve využívání technik tvůrčí týmové práce
- bližšímu a hlubšímu poznání členů týmu
- zkvalitní vzájemné komunikace uvnitř skupiny a upevnění sounáležitosti jednotlivců s týmem.
- zvýšení pracovní výkonnosti týmu a loajality vůči firmě
- rozvinutí vůdčích schopností
- konstruktivní práce na silných i slabých stránkách týmu a jeho jednotlivých členů
- zvýšení stresové odolnosti a jednání v zátěžových situacích
- rozvoj schopností empatie do pozic spolupracovníků nebo obchodních partnerů
- relaxaci


Jednotlivé aktivity, které jsou součástí kurzů, slouží jako prostředek k navozování modelových zátěžových situací pro týmy i jednotlivce. Jejich řešení a rozbor s odborníky pak vede k požadovaným změnám, vždy s ohledem na specifické požadavky firem.

Proto Vám a Vaší firmě nabízíme výjimečný teambuildingový trénink založený na skupinových a individuálních improvizacích. Máme pro Vás k dispozici vlastní, velmi kvalitní, lektorský tým a materiálové zázemí. Nedílnou součástí našeho servisu je i zajištění lokace, dopravy, ubytování, stravování a potřebných prostor pro realizaci akce.
Jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše otázky, o všem si na začátek nezávazně popovídat a připravit Vaší firmě teambuilding na míru.

Inspiraci můžete nalézt zde. :-)

Komentáře nejsou povoleny.