Žádost

Vyberte si kategorii, která vás zajímá:

Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna.

Osobní údaje

Jméno *
Přijmení *
Emailová adresa *

Kontaktní údaje

Adresa
Město
Směrovací číslo
Země
Telefon
Mobilní telefon

Kvalifikace

Dosažené vzdělání
Datum ukončení vysoké školy
Dosažený titul
Nahrát svoje CV
 
* Uděluji tímto souhlas společnosti Agentura Salvia, s.r.o., se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, IČ: 24771732, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 173026 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala mé osobní údaje. Především se jedná o mé jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště, fotografii a můj profesní životopis a další případné dokumenty (osvědčení, certifikáty, doklady o vzdělání) a informace sloužící ke zprostředkování práce. Souhlasím, aby mnou poskytnutá data byla použita při vyhledávání a zprostředkování vhodného zaměstnání a aby byla uložena u této společnosti maximálně po dobu 5 let nebo do písemného odvolání. Jsem srozuměn (a) s tím, že moje osobní údaje mohou být předány za stejným účelem případnému zaměstnavateli . Jsem si vědom (a), že vyjmutí mých osobních údajů z databáze společnosti před výše uvedenou dobou bude uskutečněno pouze na můj osobní pokyn, který musí být proveden písemně. Výše uvedený postup je nezbytný z hlediska zákona na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K výše uvedenému zpracování osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel personalistického softwaru/databáze Cloud-IT s.r.o. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Zpracovateli informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává, požadovat po Zpracovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Zpracovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Zpracovateli výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Zpracovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

Komentáře nejsou povoleny.