náš tým

Jana Mašková – HR manažerka, terapeut
již 18 let se věnuji kompletní oblasti lidských zdrojů – od náborů a vzdělávání dospělých až po nastavování HR procesů a pořádání firemních akcí/teambuildingů.
Věřím, že v každém z nás je obrovský potenciál a přínos – jen je potřeba si najít tu svou „správnou“ cestu jak v osobním – tak pracovním životě. S jejím nalezením Vám ráda, jako Váš „průvodce“, pomohu.
Své zkušenosti jsem získala ve firmách působících v oblastech: obchodu, IT, finančních služeb.


Klára Hránková – personální konzultantka
jsem studentka, která vždy chtěla nějakým způsobem lidem pomáhat. Teď jsem si našla svou cestu. Člověk tráví v práci většinu času svého života a je důležité, aby v ní byl maximálně spokojený a splňovala jeho požadavky. Jsem empatická a mám na kandidáta vždy i lidský pohled. Dokážu dobře odhadnout potenciál člověka. Chci se v personalistice dále vzdělávat, abych mohla přinášet nové nápady a být více lidem prospěšná.
Mgr. Lenka Ecker – personalistka, terapeut
se už dlouhou dobu v oblasti neziskového sektoru věnuje problematice znevýhodněných dětí/dospívajících a jejich rodin. Domnívá se, že v dnešní době multikauzálních souvislostí je žádoucí, aby pomoc byla komplexní a obstarala jak potřeby zachovávající lidskou důstojnost a kvalitní život, tak duševní pohodu.

Od roku 2012 začala pracovat v personální oblasti. Kombinaci práce v lidských zdrojích a psychoterapie považuji za velmi obohacující. V agentuře Salvia se věnuje náboru zaměstnanců a s tím spojenému administrativnímu procesu. Myslí si, že opravdu kvalitní péče může být poskytována především díky týmové spolupráci, kdy každý přináší určitou odbornost pro obohacení druhých a nejlepší možnou podporu klientovi. Plán šitý na míru pro klienta a s klientem.
Vystudovala Psychoterapeutická studia na FSS MU, Sociální práci na FF UK a FHS UK. Kromě řady odborných kurzů absolvovala půlroční pracovní stáž na klinice psychiatrie, psychosomatiky a psychoterapie pro děti a dospívající (Charité Campus Virchow-Klinikum) v Berlíně jako psychoterapeut se specializací na poruchy přijmu potravy a afektivní poruchy.
Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Integrace v psychoterapii.


Dita Chalupová – personální konzultantka

působí již několik let jako lektorka cizích jazyků, konkrétně angličtiny a francouzštiny. V Agentuře Salvia se věnuje také náboru zaměstnanců na pozice z různých oblastí. Baví ji práce s lidmi, komunikace s klienty i kandidáty a nejvíce motivační a naplňující  pro ni je, pokud se podaří najít to správné místo těm správným lidem a zároveň tak zajistit klientům Salvie spokojenost a jen ty nejlepší kolegy a zaměstnance.


PhDr. Markéta Jansová – lektorka, koučka
se dlouhodobě věnuje především kariérovému poradenství, protože je přesvědčena, že jednou z životních výher je zaměstnání, které člověka baví a naplňuje. Studium zaměřené na  pedagogicko-psychologické poradenství absolvovala na FFUK v Praze. Má za sebou  pedagogickou praxi na základní i vysoké škole. V současné době pracuje jako nezávislá lektorka sociálních dovedností, ale i jako manažerka vzdělávacích projektů podpořených z Evropských strukturálních fondů.

Ing. Hana Smítalová – lektorka, specialista na firemní procesy
po 10letech práce na pozici HR manažera a ředitelky pro korporátní společnosti v oblasti zákaznického  servisu a bankovnictví začala v roce 2009 pracovat “na volné noze”. Svým klientům pomáhá v oblasti náboru, tréninku, rozvoji zaměstnanců, interní komunikace a nastavování firemních hodnot a pravidel hry; podílí se souběžně na několika zahraničních projektech jako HR expert EU.
Věří na svobodu v práci založené na osobní odpovědnosti, na silné stránky každého z nás a na radost z práce, která nás baví.

Mgr. Lukáš Dastlík - lektor a kouč
Již přes 11 let se věnuje lektorské, poradenské a konzultantské činnosti ve firmách a organizacích, jak v ČR, tak i v zahraničí.
V rámci své práce se zaměřuje především na psychologické poradenství, terapie, koučink a diagnostiku, týmové a kazuistické supervize a realizaci projektů v oblasti rozvoje firemního vzdělávání.
Jeho přesvědčení je, že každý z nás má v sobě dostatek schopností zorganizovat si život osobní i pracovní podle svých představ a cítit plné uspokojení ve všech jeho oblastech.

Jan Bartoš – lektor, správa IT, grafika

Již řadu let se zabývá především grafikou, reklamními materiály a produktovou fotografií. Jeho hlavním polem působnosti jsou bezbřehé vody internetu, ale se svou firmou působí i mimo něj, např. v poradenství pro vnitro i vně-firemní komunikaci.
Zaměřuje se na pohled očima zákazníka – jakým způsobem čte, vnímá, hodnotí. Jinými slovy, jakým způsobem zákazníkovi, klientovi, nebo i vlastnímu zaměstnanci podat informace, které mu chceme předat a zdůraznit ty, na kterých nám opravdu záleží a zároveň jsou pro ně zajímavé.

Milan Pavlíček – kouč
je profesionální kouč a konzultant v oblasti HR. Pracuje jako kouč, headhunter a personální poradce více než 5 let. Dlouhodobě se zajímá o rozvoj člověka a inspiraci čerpá z východních filosofií, které studoval na Univerzitě Karlově v Praze. Ve své praxi také uplatňuje vzdělání v oblasti personálního managementu, které získal na Masarykově univerzitě.
V koučovací praxi vychází z Gestalt terapie. Gestalt chápe člověka v jeho celistvosti a komplexnosti. Klade důraz jak na vědomé, tak emoční a pocitové impulzy. Gestalt koučování je kreativní proces hledání cest k osobním a profesním cílům a je to způsob, jak tvořivě překonat zaběhnuté pracovní stereotypy. Fenomenologicky vychází z „tady a teď“. Koučování je prožitkové, lépe integruje nové poznatky a k cílům tak člověk dochází s hlubším vnitřním uvědoměním.

Komentáře nejsou povoleny.