Koučink

PŘEHLED KOUČŮ

Koučink (z angl. coaching – „soustavně připravovat“) je novou metodou v oblasti osobního a firemního rozvoje, jejímž záměrem je pomoci lidem objevit a maximálně využít jejich vlastní potenciál a tím dosáhnout úspěchu. Koučink se dnes stává stále významnějším a účinnějším nástrojem nejen ve vedení jednotlivců, ale stále častěji je vyhledáván jako efektivní celofiremní prvek pro rozvoj zaměstnanců.  Hlavním nástrojem profesionálního kouče jsou dobře kladené otázky. Kouč vychází z konkrétní situace a reaguje na jednotlivé detaily osobnostních kvalit klienta tak, aby mu ukázal doposud neobjevené možnosti, ať už v profesní oblasti, tak v soukromém životě.

Osobní koučink
Koučování účelně podporuje individualitu, jedinečnost člověka. Sebehodnocení se stává důležitější než hodnocení vnější autoritou. Díky individuálnímu přístupu kouče jsme schopni uvědomit si nové možnosti svého rozvoje, využít beze zbytku svůj talent, najít ty nejlepší odpovědi, pravdy a řešení. Člověk se pak stává aktivním tvůrcem svého života, získává lepší odhad, větší kompetenci, pocit oprávněnosti, když je ochoten přijmout svou odpovědnost. Smyslem koučování není léčba, odstraňování nedostatků nebo hodnocení dosavadních znalostí. Podstatou koučování je nalezení a jasné vymezení cíle, kterého chceme dosáhnout a následné vyhledávání nejvhodnější cesty k němu.Koučování je dobrý způsob jak začít něco s rozmyslem měnit. Vede i k umění “sebekoučování”.

Jste-li v situaci, kdy se v práci cítíte nesoustředění, cítíte příznaky vyhoření, vyčerpání, cítíte v práci překážky, které Vám brání v rozvoji, potřebujete vybalancovat pracovní a osobní život, zlepšit efektivitu, potřebujete být soustředěnější a pracovat rychleji, chcete zlepšit konkrétní situace, ve kterých nefungujete podle svých představ – ve všech těchto situacích Vám může kouč zásadně a poměrně rychle pomoci. Koučování se původně vyvinulo jako způsob práce s managery v pracovní oblasti, ale protože jsou pracovní i osobní život velmi úzce propojeny, může se koučování týkat i témat z běžného života.

Firemní koučink
Koučink pro firmy patří mezi nejúčinnější metody směřující ke zvýšení výkonnosti a produktivity firmy. Díky týmové spolupráci se zlepšuje motivace lidí, komunikace a tím pádem celkové vztahy na pracovišti, které jsou jedním z důležitých předpokladů úspěchu.

Firemní koučink je investice, která se mnohonásobně zúročí každému podnikateli.

Jak firemní koučink probíhá
V první fázi si klient společně s koučem udělá přesnou analýzu současného stavu a přesně definuje silné a slabé stránky firmy, což je základem pro následný rozvoj.

Druhým krokem je ujasnění si představ o ideálním stavu, kterého by klient chtěl dosáhnout a na základě tohoto důležitého bodu následuje hledání optimálního řešení z více různých alternativ.

Ve chvíli, kdy má klient jasnou představu o tom, jakým způsobem se bude přibližovat ke svému cíli, dochází k další etapě, kdy je potřeba vytvořit akční programový plán, který musí být rozsahově a termínově realizovatelný. Tato fáze obnáší již zapojení všech, kteří budou plán naplňovat (tzn. jednotlivý či teamový koučink), jehož jasným posláním je správné nasměrování potenciálů každého zúčastněného a efektivní využití všech možných zdrojů.

Posledním, ne však zanedbatelným, přínosem kouče je vyhodnocení a doporučení, které zahrnuje celkové shrnutí dosavadního procesu, doporučení k úspěšné realizaci stanoveného plánu a motivaci a podpoření klienta v jeho záměru.

-

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Naši odborníci Vám rádi pomůžou a poradí!
PŘEHLED KOUČŮ

Komentáře nejsou povoleny.