Desatero při hledání nového pracovního uplatnění: 6. Různé druhy pohovorů – AC (2. část)

Uspěli jste v prvním kole výběrového řízení a přišla vám pozvánka na AC? Není se čeho bát, přinášíme stručného průvodce tím, co všechno vás může potkat, pokračujte ve čtení.

AC je zkratka pro tzv. Assessment Centre, nebo-li hodnotící středisko, a představuje metodu založenou na pozorování účastníků výběrového řízení během navozených modelových situací, a následném porovnání jejich znalostí, schopností a dovedností s požadavky na výkon konkrétní pracovní pozice.

Jsou populární nejen při obsazování manažerských pozic, využívají se často i k posouzení předpokladů na výkon nižších pozic se specifickými požadavky.

Hlavní rozdíl oproti běžnému pohovoru je v tom, že se ve stejném čase na stejném místě sejde více uchazečů a mnoho úkolů se řeší také v interakci se svými “konkurenty”. Také hodnotící komise bývá vícečlenná, obvykle složená z personalisty, přímého nadřízeného, dalších členů HR oddělení a někdy i psychologa.

AC obvykle trvá několik hodin až celý den a může být docela vyčerpávající. Jakmile se ale během prvního zahřívacího kolečka, tzv. Ice breaker, zbavíte největšího stresu a trémy, můžete se o sobě nejen hodně dozvědět, ale také se celkem pobavit a u toho poznat nové lidi.

Existuje obrovské množství možných úkolů a zadání, na které během AC narazíte, v tomto článku zkusíme popsat ty nejčastější.

Testy

Písemné testy nadání, klasické psychometrické testy, nebo testy zjišťující vaše předpoklady, znalosti a schopnosti potřebné pro výkon dané pozice. Vyplňují se buď předem on-line formou, nebo na místě v papírové podobě.

Případová studie (Case Study)

Zadání v podobě textu, ve kterém je vysvětlena určitá výchozí situace a několik úkolů, které je potřeba vyřešit. Na zpracování bývá obvykle stanovený určitý čas, během kterého se od vás očekává řešení problémové situace. Bývá standardem, že času není dostatek, čím se sleduje vaše schopnost stanovit si priority. Zároveň ukážete, do jaké míry chápete požadavky a cíle pozice, o kterou se ucházíte.

Hraní rolí (Role Play)

Celkem oblíbená součást mnohých ácéček, kde je účastník postaven před konkrétní situaci a svoje řešení sehraje v roli, která je stanovena v zadání. Zpravidla se jedná o ne celkem příjemné situace, jako třeba řešení stížnosti s nespokojeným zákazníkem, nebo hodnotící rozhovor s podřízeným. Záměrem tohoto úkolu je vidět vaše chování v ne úplně příjemné situaci a vaše schopnost zachovat si profesionální přístup.

Prezentace

V závislosti od typu pozice, o kterou se ucházíte, se může jednat o vytvoření prezentace na produkty, nebo služby, které daný zaměstnavatel nabízí. Cílem tohoto úkolu je jednak zjistit úroveň vašich prezentačních dovedností a schopnost zaujmout publikum, ale také schopnost ve vymezeném čase vystihnout jedinečnost a výhody konkrétní služby, nebo produktu.

Dobrým zvykem je poskytnout zpětnou vazbu na účast v AC všem účastníkům, těm kteří uspěli i těm, které si zaměstnavatel nevybral. Assessment centrum vám může dát i dobrou zpětnou vazbu na to, jací jste – necítili jste se v modelové roli vyjednavače dobře, ačkoliv jste si vždycky mysleli, že to s lidmi umíte? Pak je možná vaše profesní budoucnost jinde, než jste dosud zamýšleli. Překvapilo vás, jak snadno jste podlehli skupinovému tlaku a nechali si vnutit řešení, se kterým nesouhlasíte? Možná je potřeba posílit asertivní jednání.

Pokud v AC neuspějete, nepropadněte panice, že jste neschopný. Firma zřejmě na danou pozici hledala někoho s jiným profilem. Vaše schopnosti a zkušenosti se budou určitě hodit někam jinam.

Hodně štěstí při hledání práce za Agenturu Salvia přeje Monika.

Pokud máte zájem o osobní konzultaci, neváhejte se nás obrátit (1. hodinu máte zdarma, jinak se jedná o placenou službu).

Napište nám: info@agenturasalvia.cz

Komentáře nejsou povoleny.