Desatero při hledání nového pracovního uplatnění: 6. Různé druhy pohovorů (1. část)

Co firma to jiný, charakteristický, druh pracovního pohovoru. Primárně vychází z toho, o jaký typ pozice se ucházíte. Existuje několik různých druhů pohovorů a v následujících řádcích vám stručně představíme jejich specifika.

Rozdělení pracovních pohovorů podle místa:

  1. Face to face – nejčastější forma, kdy se personalista i uchazeč sejdou na jednom místě, kde jen velmi těžko schováte podvědomá gesta, která vašemu potenciálnímu zaměstnavateli pomůžou objasnit to, co nebylo řečeno slovy.

  2. Telefonický pohovor – nejvíc se využívá pro první kolo, tzv. pre-selekci, pokud na volnou pozici reagovalo velké množství uchazečů s relevantními zkušenostmi. Během několika minut je možné zjistit co případně chybí v životopise, základní zkušenosti, případně kompetence. Využijte šanci udělat dobrý první dojem a odpovídejte i na neznámá telefonní čísla s úsměvem na rtech :-)

  3. Video (Skype) pohovor – využívá se nejčastěji v případech pohovorů s uchazeči ze zahraničí, kde by časová i finanční náročnost, zejména u prvního kola výběrového řízení, mohla být značně náročná. Výhody oproti telefonickému pohovoru není nutno rozepisovat :-)

Rozdělení pracovních pohovorů podle formy:

  1. Formální – obvykle se dodržuje předem stanovena struktura rozhovoru a tematické okruhy otázek. Nebývá velký prostor na projev osobnosti, uchazeči můžou mít pocit většího napětí či stresu.

  2. Neformální – preferované v menších firmách rodinného typu, kde pro tyto účely obvykle nemají samostatného personalistu. Výhodou bývá přátelská atmosféra i větší důraz na to, aby uchazeč mezi své budoucí kolegy zapadl nejen po pracovní stránce, ale také osobnostně. Nemusí se nutně odehrávat na pracovišti, oblíbenými místy jsou třeba kavárny nebo restaurace.

  3. Kombinovaný formálně-neformální - v první části během zjišťování pracovních schopností a dovedností více formální, později se rozhovor přirozeně přehoupne do uvolněnější fáze. Výhodou pro obě strany je navození příjemné atmosféry, během které má uchazeč tendenci prozradit o sobě více (i zákulisních) informací. Zkušení personalisté už vědí jak na to :-)

  4. Panelové interview – za zaměstnavatele jsou přítomní zástupci z různých oddělení, především z úrovně managementu společnosti. Každý z hodnotitelů je specialistou na svou oblast, proto je dobré si předem dobře nastudovat informace o dané firmě, předmět podnikání, nebo třeba specifika jejích produktů.

  5. Skupinový pohovor – probíhá za účasti vícero uchazečů i více zástupců firmy a obvykle začíná firemní prezentací. Jednotliví uchazeči jsou dotazování zvlášť, ale za přítomnosti svých “soupeřů”. Taková menší příprava na AC.

  6. AC – Assessment Centre, nebo-li hodnotící středisko, je metoda, u které se zapotíte asi nejvíce. Trvá několik hodin až celý den, za účasti dalších uchazečů a vícero hodnotitelů. Během celé doby plníte různorodé úkoly na základě specifických zadání, ve skupinkách i samostatně.

Veškerým detailům průběhu AC věnujeme příště samostatný článek, sledujte nás i nadále :-)

Hodně štěstí při hledání práce za Agenturu Salvia přeje Monika.

Pokud máte zájem o osobní konzultaci, neváhejte se nás obrátit (1. hodinu máte zdarma, jinak se jedná o placenou službu).

Napište nám: info@agenturasalvia.cz

Komentáře nejsou povoleny.